สายด่วน

Smart D Camp

083-903-9956

081-629-4748


 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
 
แฮปปี้โฮม คลินิก
 

ศูนย์อัจฉริยะ

แฮปปี้โฮม

 

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 1
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 2 ตอน รหัสลับดาวพลูโต
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 3 ตอน แกะรอยวิวัฒนาการ
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 4 ตอน เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
 
ค่ายอารมณ์ดี รุ่น1 - Smart EQ Camp # 1
 
ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
 
โปรแกรม ศิลป์ สมาธิ ปัญญา
 
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 4 - To Be Genius 4
 
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ - Smart Memory
 
โปรแกรม สมาร์ทแรลลี่ 1 - Smart Rally 1
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ
 
Smart D News

 

 

โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 1

To Be Genius # 1

25 มิถุนายน 2549 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคนิคพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ

เทคนิคการจำแบบ

SMART & SMILE

ช่วยเสริมสร้างศักยภาพสมอง

ให้สามารถจำได้มากและจำได้นาน

ตรงตามความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง

(Brain-Based Learning)

นำการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
 

พบกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้

เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำได้

โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาบูรณาการเข้ากับ

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง

เทคนิคการคิดเลขเร็ว และ ทักษะทางตรรกศาสตร์

พัฒนา Logical-Mathematical Intelligence

     

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพระราชายอดนักรบองค์หนึ่ง รบที่ไหนชนะนี่นั่น

จนไม่มีเมืองใดกล้าสู้รบด้วย พระราชาว่างจากการสู้รบ และบ้านเมืองสงบสุขเป็นเวลานาน

พระราชาเกิดความเบื่อหน่าย กุนซือยอดอัจฉริยะจึงสร้างนวตกรรมชิ้นเยี่ยมขึ้น

โดยจำลองการรบลงในกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8x8 ช่อง เรียกว่า "หมากรุก"

พระราชาถูกใจอย่างมาก จึงพระราชทานรางวัลให้กุนซือ โดยให้กุนซือเลือกขออะไรก็ได้

กุนซือยอดอัจฉริยะจึงขอเป็นข้าวสาร ในจำนวนเท่ากับช่องของตารางหมากรุก

โดยทวีคูณเพิ่มขึ้นเท่าตัวในแต่ละช่อง จากช่องแรก 1 เม็ด เป็น ช่องสอง 2 เม็ด

ช่องสาม 4 เม็ด ช่องสี่ 8 เม็ด เพิ่มเท่าตัวไปจนถึงช่องที่ 64 ช่องสุดท้าย

พระราชาเห็นว่าสิ่งที่ขอน้อยเกินไป จึงให้กุนซือเลือกขออย่างอื่นเพิ่มได้

แต่กุนซือยอดอัจฉริยะ ก็ยังยืนยันว่าขอเพียงเท่านี้ก็พอ

น้องๆ รู้ไหมว่ากุนซือยอดอัจฉริยะ ขอข้าวสารไปทั้งหมดกี่เม็ด

ตัวอย่างโจทย์ฝึกการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ

เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว

พัฒนา Linguistic Intelligence

กิจกรรมฝึกฝนการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย สนุกกับการอ่านหลังจากเรียนรู้เทคนิคต่างๆ

Previewing-Skimming-Scanning

เทคนิคการจำ

พัฒนา Logical-Mathematical Intelligence

และเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

น้องจัมพ์

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

น้องฟาง

แนะนำเทคนิคการจำอย่างเหนือชั้น
โดยสุดยอดนักจำ
จดจำได้มากมายเหนือธรรมดา
     

เทคนิคการจำแบบ SMART & SMILE

ช่วยเสริมสร้างศักยภาพสมองให้สามารถจำได้มากและจำได้นาน

ตรงตามความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning)

สรุปการเรียนรู้เทคนิคการจำ แบบ Smart & Smile

ในรูปแบบแผนที่ความคิด โดยน้องเดียร์


ตัวอย่างผลงานการเขียนแผนที่ความคิด (Mand Mapping) ของน้องๆ

เพื่อสรุปเทคนิคการเรียนรู้ทั้งหมด ที่ได้รับในโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ

แผนที่ความคิด น้องฝ้าย

แผนที่ความคิด น้องปราง


ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมโดย หมอยิร์ และทีมงานสมาร์ทดีแคมป์

พี่จิ พี่อาท พี่ไก่ พี่นวล พี่ต่าย

พี่มะเหมี่ยว พี่ก้อย พี่มล พี่อี๊ด


รายละเอียดกิจกรรมโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ

tobegenius01
tobegenius02
tobegenius04
tobegenius05
tobegenius06
tobegenius07
tobegenius08

พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคนิคพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ


สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, art, evolution, global warming, world
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน


ส่งอีเมลไปที่ smartdcamp@yahoo.com E-mail : smartdcamp@yahoo.com


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

169 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 081-629-4748, 083-903-9956 โทรสาร(FAX) 02-981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม (เมืองทองธานี)

164/31 หมู่ 9 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-982-9937, 084-086-8796

BAN AU KID บ้านออคิด ศูนย์เด็กพิเศษครบวงจร (นวมินทร์ 40)

68/56 หมู่ 5 ซอยนวมินทร์ 40 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-734-9578, 084-086-8796

HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
HAPPY HOME GIFTED CENTER ศูนย์อัจฉริยะ แฮปปี้โฮม
www.smartdcamp.com
 

Copyright © 2006-2010 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551