home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป์
08-3903-9956
08-3903-9956โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ

SMART MEMORY
เสริมสร้างศักยภาพสมอง ให้สามารถจำได้มากและจำได้นาน

 
เตรียมพบกับโปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 13
Smart Memory # 13
เร็วๆ นี้
ณ สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone
พบกันเวลา 10.00 -16.00 น.
รายละเอียดติดต่อ 083-903-9956
สนใจกรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

Smart Memory

โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ

เสริมสร้างศักยภาพสมอง ให้สามารถจำได้มากและจำได้นาน

ด้วยเทคนิคการจำ หลักสูตร SMART & SMILE


SMART & SMILE

เสริมสร้างศักยภาพสมอง ให้สามารถจำได้มากและจำได้นาน


ประมวลภาพกิจกรรม

         
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 1 - Smart Memory 1
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 2 - Smart Memory 2
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 3 - Smart Memory 3
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 4 - Smart Memory 4
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 5 - Smart Memory 5
         
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 6 - Smart Memory 6
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 7 - Smart Memory 7
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 8 - Smart Memory 8
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 9 - Smart Memory 9
         
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 11 - Smart Memory 11
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ รุ่น 12 - Smart Memory 12
     
     
   

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาบูรณาการเข้ากับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง

ตรงตามความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning)

ให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ มีความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำได้

 
พัฒนาหลักสูตรและอำนวยการสอนโดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา และทีมงานสมาร์ทดีแคมป์

 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม Smart Memory
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมองให้สามารถดึงความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มที่
2. เพื่อรู้จักและเข้าใจเทคนิคการจำ และการใช้เครื่องมือช่วยจำ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
 

เทคนิคการจำ หลักสูตร SMART & SMILE

SMART เทคนิคการจำส่วนที่ใช้เหตุผล

SMILE เทคนิคการจำส่วนที่ใช้จินตนาการ

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”

“ความรู้มีขอบเขตจำกัด แต่จินตนาการไร้ขีดจำกัด”

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

   

SMART TOOLS

เครื่องมือช่วยจำ

แผนผังแมงกระพรุน
แผนผังต้นไม้
(Jellyfish Diagram)
(Tree Diagram)

เรียนรู้การใช้เครื่องมือช่วยจำรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จำได้นาน และทบทวนง่าย


พบกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำได้

โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) บูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning)
หลักสูตรพัฒนาความฉลาด 5 โปรแกรม ที่ไม่ควรพลาด คือ
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ (Smart Memory) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ (Smart Brain) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมคณิตศาสตร์อัจฉริยะ (Math Genius)
ค่ายเรียนเก่ง (I'm Genius Camp)

 
 
 

ร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมโดย หมอยิร์ และทีมงานสมาร์ทดีแคมป์


   
ตารางกิจกรรม โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ
   
10.00 น. ลงทะเบียน
10.00-10.30 น. เกม+กลุ่มสัมพันธ์
10.30-10.50 น. Smart&Smile Introduction
10.50-11.00 น. Milk Break 1
11.00-12.00 น. Smart Technic 1
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. Smart Technic 2
13.45-14.15 น. Smile Technic 1
14.15-14.30 น. Milk Break 2
14.30-15.30 น. Smile Technic 2
15.30-16.00 น. สรุปเทคนิค ปิดโปรแกรม
   
  ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

การรับ-ส่งเด็ก
ผู้ปกครองโปรดนำเด็กมาลงทะเบียนที่สถาบัน Happy Home
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone (ตามแผนที่)

เวลา 10.00 น. (ก่อน 10 โมงเช้า เข้าศูนย์การค้าฯ ได้จากลานจอดรถด้านหลัง ชั้น 2 โซน B)

ดาวน์โหลดแผนที่สถาบัน HAPPY HOME
ดาวน์โหลดแผนที่สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สถานที่รับ-ส่งด็ก » คลิ๊กที่นี่
 

สมาร์ทดีแคมป์

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร(FAX) 0-2981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555