สายด่วน

Smart D Camp

083-903-9956


 
smartdcamp blog
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
แฮปปี้โฮม คลินิก

ศูนย์อัจฉริยะ

แฮปปี้โฮม

 

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 1
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 2 ตอน รหัสลับดาวพลูโต
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 3 ตอน แกะรอยวิวัฒนาการ
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 4 ตอน เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 5 ตอน...ผ่าวิกฤตโลกร้อน
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 6 ตอน...ตะลุยโลกอนาคต
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 7 ตอน...ไขปริศนาจักรวาล
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 8 ตอน...ตามหากาลิเลโอ
 
ค่ายเยาวชนเชลล์ รุ่น 44 - Shell Camp # 44
 
ค่ายฉลาดคิด - Smart IQ Camp
 
ค่ายอารมณ์ดี - Smart EQ Camp
 
ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
 
โปรแกรม ศิลป์ สมาธิ ปัญญา - Silp Smart
 
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 4 - To Be Genius 4
 
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ - Smart Memory
 
โปรแกรม สมาร์ทแรลลี่ 1 - Smart Rally 1
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ - Smart D Trip
 
Smart D Kid - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา
 
ค่ายภาษาจีน - Chinese Camp
 
I'm Genius - โปรแกรมสู่อัจฉริยะ
 

Smart D News


 

 

Smart D Trip # 1

19 เมษายน 2550

สนุกสนานกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่

กับโปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ

ณ ท้องฟ้าจำลองรังสิตและสวนสนุกแดนวิทยาศาสตร์


ประมวลภาพกิจกรรม Smart D Trip # 1

ตอน ท่องดาราศาสตร์กับท้องฟ้าจำลองรังสิต

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แบบมีเป้าหมายหมายในรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน

ที่ไม่ใช่แค่การทัศนศึกษา แต่เป็นนวตกรรมการเรียนรู้

ที่ตรงตามวิธีการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning)

เริ่มเดินทาง สู่การเรียนรู้
 
พบฐานเรียนรู้มากมายในสวนสนุกแดนวิทยาศาสตร์
ฐานสำรวจอวกาศ ฐานอุปราคา
ฐานตะลุยดวงจันทร์ ฐานสุริยะจักรวาล
ฐานโลกดาวเคราะห์ ฐานโลกล้านปี
ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานอุโมงกาลเวลา
ฐานเทคโนโลยีการขนส่ง ฐานประทีปแห่งแผ่นดิน
และกิจกรรมดูดาวในท้องฟ้าจำลอง
   
กิจกรรมดูดาวในท้องฟ้าจำลอง
 
น้องๆ สนุกสนานกับการค้นหาปริศนาต่างๆ ในโลกล้านปี
 
และสวมบทบาทนักทดลองรุ่นจิ๋ว

           
น้องๆ ยังตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหม
* ยานวอยเอจเจอร์ 2 สำรวจดาวเคราะห์ดวงใด
* วิธีวัดอายุโลก วัดอย่างไร
* ฟ้าแลบกับฟ้าร้อง อะไรเกิดก่อนกัน เพราะอะไร
* เมฆที่เหมาะสมในการทำปฏิบัติการฝนหลวง คือเมฆชนิดใด
           

SMART D TRIP โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ
โปรแกรมท่องดาราศาสตร์ กับท้องฟ้าจำลองรังสิต
8.00 น. ลงทะเบียน
8.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
9.00 น. เช็คชื่อเข้ากลุ่ม/ขึ้นรถ
9.15 น. ออกเดินทาง
9.30 น. เข้าสู่กิจกรรม Smart on the Road ระหว่างทาง
10.30 น. ถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
  Cookies Break
10.45 น. กิจกรรม Smart Discovery
  เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเกมสนุก
11.30

กิจกรรม Sense of Nature ในสวนสนุกแดนวิทยาศาสตร์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เข้าชมท้องฟ้าจำลอง กิจกรรมดูดาว กิจกรรม Smart Creation ศิลปะแห่งดวงดาว
14.00 น. กิจกรรม Smart Discovery ผจญภัยวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเกมสนุก
15.00 น. สรุปการเรียนรู้
  Milk Break
15.30 น. เช็คชื่อขึ้นรถ เดินทางกลับ
15.40 น. กิจกรรม Smart D Game ระหว่างทาง
16.30 น. ถึงจุดรับส่งโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart D Trip)
   
วัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ๆ ในการเรียนรู้
 

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปัญญาด้านตรรกศาสตร์ วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์รอง

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน

  4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 7-15 ปี

จำนวนรับสมัคร

จำนวน 40 คน
สถานที่จัด ท้องฟ้าจำลองรังสิต
   

สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

169 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 083-903-9956 โทรสาร(FAX) 02-981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม (เมืองทองธานี)

164/31 หมู่ 9 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-982-9937, 084-086-8796

HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
HAPPY HOME GIFTED CENTER ศูนย์อัจฉริยะ แฮปปี้โฮม
www.smartdcamp.com
 

Copyright © 2006-2010 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 2 มิถุนายน 2553