home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป์
08-3903-9956
08-3903-9956Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 10
ตอน...เปิดทฤษฎีเปลี่ยนโลก
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
smartdcamp10 - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 10
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
วันที่ 26-29 เมษายน 2555 ณ ภูเกียรตินภา รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

slide กิจกรรมค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 10 ตอน...เปิดทฤษฎีเปลี่ยนโลก
เพลง สัญญาใต้แสงดาว
บันทึกความทรงจำค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 10 ตอน...เปิดทฤษฎีเปลี่ยนโลก

Smart D Camp # 10 Collection

Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp

Smart D Camp # 10 Collection


Start Program
 
จุดเริ่มต้นแห่งการเดินทาง ณ สถาบันแฮปปี้โฮม

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โซนการศึกษา ชั้น 7


 
Smart Discovery
 
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สนุกกับการค้นหา และเรียนรู้ ในมุมมองที่แตกต่าง ความรู้นอกห้องเรียนที่เรียนรู้ไม่มีวันจบ

Smart Diary
Linguistic Intelligence
ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะด้านภาษา ผ่าน smart diary และกิจกรรม Smart Learning ด้านภาษา
     
น้องโกโก้ รางวัล smart diary ยอดเยี่ยม

Smart Learning
การค้นหาแววอัจฉริยะของเด็กในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัว
เพื่อให้ทดลองทำ เรียนรู้ เข้าใจ และเกิดความภาคภูมิใจ ในความสามารถแต่ละด้านของพหุปัญญา

Logical Intelligence
ฝึกฝนเรียนรู้ด้านตรรกศาสตร์ พบกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและจินตนาการผสมผสานการเรียนรู้
   

Visual-Spatial Intelligence
เรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะ

Musical Intelligence
การแสดงทักษะทางดนตรีของน้องๆ

Body-kinesthetic Intelligence
ทักษะทางกีฬา และการเคลื่อนไหว ทดสอบสมรรถนะของร่างกาย

Sense of Nature
Naturalistic Intelligence
กิจกรรมสำรวจธรรมชาติ ตามรอย ชาร์ล ดาร์วิน

 
Mystery Adventure
 
 
ตื่นเต้น ผจญภัย ท้าทายกับภารกิจภาคกลางคืน
 
 
สนุกสนานกับเขาวงกตอันเลื่องชื่อ
 

 
Smart D Just Do It
 

ร่วมมือกันสร้างผลงาน ภายใต้กติกาที่แสนสนุก ร่วมแรง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ กันอย่างเต็มที่


 
แคมป์ไฟใต้แสงดาว
 
เก็บความประทับใจไว้อย่างไม่รู้ลืม แม้จะอยู่ใต้แสงนีออน แต่ทุกคนอยู่ในอ้อมอกแห่งดวงดาว

Multiple Intelligences
น้องๆ ผู้ได้รับรางวัล พหุปัญญาในแต่ละด้าน
น้องวิชญ์
น้องเฟิร์ส
น้องต้นศิลป์
น้องต้า
น้องมิน

น้องป๋อมแป๋ม

น้องเปาะเปี๊ยะ
ตรรกศาสตร์
ภาษา
ดนตรี
การเคลื่อนไหว
มิติสัมพันธ์
ธรรมชาติ
เข้าใจตนเอง
 
Popular Vote
ขวัญใจชาวค่าย
ขวัญใจพี่เลี้ยง
น้องเฟิร์ส
น้องปิงปอง
น้องเปาะเปี๊ยะ

มอบใบประกาศนียบัตร
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร จากคุณหมอทวีศักดิ์ ขอให้น้องๆ ทุกคนเก็บความทรงจำดีๆ ไว้
นำประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ไปใช้ แสดงความสามารถที่มีอย่างเต็มที่
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp
Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp ### Smart D Camp

Finish Program
และแล้วพวกเราก็เดินทางกลับบ้าน พร้อมมิตรภาพและความทรงจำดีๆ มากมาย
ลาก่อนนะน้องๆ แล้วพบกันใหม่ ค่ายหน้า

smartdcamp10 - ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 10


 


น้องๆ ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง หรือเก่งเหมือนใคร

แต่ขอให้เก่งในเรื่องที่น้องถนัด และเก่งอย่างมีความสุข

Brain Smart - Heart Smile


บันทึกความทรงจำ สมาร์ท ดี แคมป์
     
Smart D Camp # 1
Smart D Camp # 2
Smart D Camp # 3
ตอน รหัสลับดาวพลูโต
ตอน แกะรอยวิวัฒนาการ
     
Smart D Camp # 4
Smart D Camp # 5
ค่ายเยาวชนเชลล์ รุ่น 44 - Shell Camp # 44
ตอน เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
ตอน ผ่าวิกฤตโลกร้อน
Shell Camp # 44
     
Smart D Camp # 6
Smart D Camp # 7
Smart D Camp # 8
ตอน ตะลุยโลกอนาคต
ตอน ไขปริศนาจักรวาล
ตอน ตามหากาลิเลโอ
     
Smart D Camp # 9
Smart D Camp # 10
Smart D Camp # 11 ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 11
ตอน ปริศนาดาวอังคาร
ตอน เปิดทฤษฎีเปลี่ยนโลก
ตอน เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
     

 


โปรแกรมค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ (Smart D Camp)

 

จากทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) สู่รูปแบบค่ายแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาแววอัจฉริยะของเด็กแต่ละคน หลังจากกลับจากค่ายแล้วผู้ปกครองจะได้รับแบบประเมินพหุปัญญา
 
หลักการและแนวคิด
เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจนคือเด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านหลากมิติที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ปัญญามีอยู่ 8 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา จากทฤษฎีพหุปัญญา สู่รูปแบบค่ายแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยนำมาบูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก เสริมเติมแต่งด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เป็นโปรแกรมที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและประสบการณ์อย่างแท้จริง
 
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อค้นหาแววอัจฉริยะในเด็กและวัยรุ่น เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาและพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์รอง 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมค่าย
  3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
 
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุ 7-15 ปี (จำนวนขั้นต่ำ 30 คน)
   
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
   
รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ ประกอบด้วย
1) Smart Discovery กิจกรรมการค้นหามุมมองใหม่ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อทบทวนให้รู้ถึงความสนใจ และความสามารถแต่ละด้านของพหุปัญญาที่มีอยู่ตัวเอง
2) Smart Learning การค้นหาแววอัจฉริยะของเด็กในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัว เพื่อให้ทดลองทำ เรียนรู้ เข้าใจ และเกิดความภาคภูมิใจ ในความสามารถแต่ละด้านของพหุปัญญา
3) Smart Just Do It! กิจกรรมแก้ปัญหาแบบบูรณาการ โดยใช้ความรู้ความสามารถในแต่ละด้านของพหุปัญญาที่มีอยู่ในตัวเด็ก ร่วมกันแก้ปัญหาโจทย์ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
4) Mystery Adventure ตื่นเต้น ผจญภัย ท้าทายกับภารกิจภาคกลางคืน สนุกสนานกับเขาวงกตอันเลื่องชื่อ ที่ต้องใช้ไหวพริบและความกล้า ในภารกิจครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความประทับใจในการเรียนรู้
5) Sense of Nature สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ กับกิจกรรมค้นแววอัจฉริยะด้านธรรมชาติวิทยา
6) Smart Exercise สนุกกับออกกำลังกายยามเช้า ด้วยสไตล์แอโรบิคส์ จากครูฝึกเฉพาะด้าน ค้นหาแววอัจฉริยะด้านการเคลื่อนไหว
7) Smart Diary กิจกรรมการสร้างสรรค์ไดอารี่ส่วนตัว โดยใช้ความสามารถทางศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์
8) Smart Buddy กิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพ เรียนรู้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันน้ำใจ และการเอื้ออาทร เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
9) Smart Action ดึงแววความสามารถของเด็กแต่ละคนออกมาประยุกต์ใช้ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก
10) แคมป์ไฟใต้แสงดาว ดื่มด่ำกับบรรยากาศใต้แสงดาว กิจกรรมรอบกองไฟที่สนุกสนาน การแสดงจากพี่เลี่ยงและน้องๆ ในค่ายที่ร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อเก็บความประทับใจไว้อย่างไม่รู้ลืม
 

สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางทีมงานยินดีเข้าไปนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ และโปรแกรมต่างๆ สามารถปรับให้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนหรือหน่วยงานต้องการ


ตารางกิจกรรมค่าย
 
วันที่ 1
9:00 น.
ลงทะเบียน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
9:10 น.
แนะนำพี่เลี้ยง
9:20 น.
เช็คชื่อเข้ากลุ่ม/ขึ้นรถ
9:30 น.
รถออกเดินทาง
Smart on the Road เกมสนุกระหว่างการเดินทาง
10:30 น.
Milk Break
11:30 น.
เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จ.นครปฐม
  Smart Discovery สำรวจสถานที่ในรูปแบบเกมสนุก
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
ออกเดินทางสู่ที่พัก
14:30 น.
ยินดีต้อนรับสู่ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จ.ราชบุรี
14.45 น.
แบ่งกลุ่มเข้าที่พัก พักผ่อนหย่อนใจ
15:30 น.
Cookies Break
16:00 น.
กิจกรรม Smart Relationship ละลายพฤติกรรม
16:20 น.
Smart D Free Style 1 เลือกซุ้มกิจกรรมตามความสนใจ
17:30 น.
พักผ่อน อาบน้ำ แต่งตัว
18:00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19:00 น.
กิจกรรม Smart Diary
20:30 น.
Milk Break
20:40 น.
สรุปการเรียนรู้วันที่หนึ่ง
21:00 น.
ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 2
6:00 น.
อรุณสวัสดิ์
6.15 น.
กิจกรรม Smart Exercise ออกกำลังกายยามเช้า
7.00 น.
อาบน้ำ/แต่งตัว
8:00 น.
อิ่มอร่อยยามเช้า
9:00 น.
กิจกรรม Smart Relationship
9:20 น.
Smart Learning 1 เจาะตำนานอัจฉริยะ ด้านตรรกศาสตร์
10:20 น.
Cookies Break
10:40 น.
Smart Learning 2 เจาะตำนานอัจฉริยะ ด้านภาษา
11:20 น.
Smart Learning 3 เจาะตำนานอัจฉริยะ ด้านดนตรี
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
Smart Learning 4 เจาะตำนานอัจฉริยะ ด้านศิลปะ
14:30 น.
Smart Learning 5 เจาะตำนานอัจฉริยะ ด้านธรรมชาติวิทยา
15:30 น.
Cookies Break
15:45 น.
Smart Learning 6 เจาะตำนานอัจฉริยะ ด้านกีฬา
16:20 น.
Smart D Free Style 2 เลือกซุ้มกิจกรรมตามความสนใจ
17:00 น.
พักผ่อน อาบน้ำ/แต่งตัว
18:00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19:00 น.
Mystery Adventure เรียนรู้อัจฉริยะด้านตัวตนและมนุษยสัมพันธ์
20:30 น.
Milk Break
20:40 น.
สรุปการเรียนรู้ และกิจกรรม Smart Diary
21:00 น.
ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 3
6:00 น.
อรุณสวัสดิ์
6:15 น.
กิจกรรม Smart Exercise ออกกำลังกายยามเช้า
7:00 น.
อาบน้ำ/แต่งตัว
8:00 น.
อิ่มอร่อยยามเช้า
9:00 น.
Smart D - Just Do it!! เจาะตำนานอัจฉริยะ 1
10:20 น.
Cookies Break
10:40 น.
Smart D - Just Do it!! เจาะตำนานอัจฉริยะ 2
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
Smart D - Just Do it!! เจาะตำนานอัจฉริยะ 3
14:20 น.
Smart D - Just Do it!! เจาะตำนานอัจฉริยะ 4
15:40 น.
Cookies Break
16:00 น.
เตรียมกิจกรรม Smart Action
18:00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19:00 น.
กิจกรรม แคมป์ไฟใต้แสงดาว
20:00 น.
ชมภาพรำลึกการเข้าค่าย
20:30 น.
Milk Break
20:40 น.
กิจกรรม Smart Diary
21:00 น.
ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 4
7:00 น.
อรุณสวัสดิ์
อาบน้ำ / แต่งตัว
8.00 น.
อิ่มอร่อยยามเช้า
8.45 น.
กิจกรรม Smart Presentation
นำเสนอแววอัจฉริยะของสมาชิกค่าย
10:15 น.
Cookies Break
10.30 น.
ประกาศรายชื่อขวัญใจค่าย
ประกาศผล Smart Vote แววอัจฉริยะทั้ง 8 ด้าน
พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีปิดค่าย
12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
เช็คชื่อขึ้นรถกลับกรุงเทพฯ
17:00 น.
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมค่าย » คลิ๊กที่นี่
 

การเตรียมตัวมาค่าย
 

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนัดหมายการเดินทาง การเตรียมตัวไปค่าย เรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในค่าย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ให้กับน้องๆ และผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับค่ายฯ ดังนี้ครับ

 

สิ่งของที่ต้องเตรียมไปค่าย

- เสื้อผ้าเตรียมไปให้พอกับจำนวนวันที่อยู่ค่าย ไม่ต้องส่งซักหรือซักเอง เพราะคงไม่มีเวลาเพียงพอ ยกเว้นการซักเล็กๆ น้อยๆ ทั้งนี้ทางค่ายจะแจกเสื้อยืดค่ายให้น้องคนละ 1 ตัวครับ โดยให้ใส่พร้อมกันในวันกลับ วันที่พวกเราทำกิจกรรมวันสุดท้าย ครับ

- ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ (สำหรับออกกำลังกายตอนเช้า) และชุดกีฬา (หรือใครจะใส่ชุดนอนมาวิ่งก็ไม่ว่ากัน)

- รองเท้าแตะ

- สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม

- ผ้าเปลี่ยนอาบน้ำ/ ผ้าเช็ดตัว

- ยาประจำตัว / ครีมกันแดด (สำหรับคนที่แพ้แดด)

- ไฟฉาย

 
ข้อมูลอื่นๆ

- ในการเข้าฐานแต่ละวัน แต่งกายตามสบาย ส่วนรองเท้าก็เลือกใส่กันตามสะดวกครับ

- ฐานเรียน ที่พัก โรงอาหาร จะอยู่ไม่ไกลกัน สามารถเดินถึงกันได้สะดวก

- ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมา สำหรับกล้องถ่ายรูป หรือโทรศัพท์มือถือ อนุญาตให้นำมาได้ แต่ควรดูแลเก็บรักษาให้ดี ส่วนเงิน นำมาแค่พอค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ก็พอ เช่น ค่าขนม

- กรณีที่ผู้ปกครองต้องการติดต่อกับน้องๆ ( ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ ) ระหว่างที่อยู่ค่าย สามารถติดต่อที่โทร . มือถือของพี่เลี้ยงกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในเช้าวันลงทะเบียน และเพื่อความสะดวกในการตามตัวและไม่รบกวนน้องๆ ในเวลาทำกิจกรรม จึงขอกำหนดเวลาโทรฯครับ คือให้ผู้ปกครองโทรฯติดต่อช่วงเวลา 7.00-8.45 น . ,12.00-13.00 น . และ 16.00-19.00 น . ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ส่วนกรณีที่น้องต้องการโทรฯออก ทางรีสอร์ตมีโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญให้บริการ ซึ่งน้องต้องเสียค่าบริการเอง

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณแสงรวี โทร . 083-903-9956

 
ดาวน์โหลดการเตรียมตัวมาค่ายและการรับส่งเด็ก » คลิ๊กที่นี่
 

การรับ-ส่งเด็ก

ในวันเดินทาง ผู้ปกครองโปรดนำเด็กมาลงทะเบียนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone หน้า Smart D Camp สถาบัน Happy Home (ตามแผนที่) เวลา 9.00 น .

 
ดาวน์โหลดแผนที่เพื่อรับส่งเด็ก
ดาวน์โหลดแผนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สถานที่รับ-ส่งด็ก » คลิ๊กที่นี่
 
จอดรถที่อาคารจอดรถด้านหลัง ชั้น 3 โซน B แล้วเข้าศูนย์การค้าที่ชั้น 3 โซน B (เนื่องจากชั้นอื่นยังไม่เปิด) เดินตรงเข้ามา จะเจอลิฟท์ทางขวามือ ขึ้นลิฟท์ จากชั้น 3 มาที่ชั้น 7โซนการศึกษา (Education Zone) ออกจากลิฟท์เลี้ยวซ้าย จะเห็นร้าน HAPPY HOME พอดี

ทางเข้าจากอาคารจอดรถ ชั้น 3 โซน B

ขึ้นลิฟท์ จากชั้น 3
 

ชั้น 7 Education Zone ออกจากลิฟท์เลี้ยวซ้ายจะเห็นร้าน HAPPY HOME

 

รายละเอียดที่พัก » เขาใหญ่ สราญรมย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดแผนที่ » คลิ๊กที่นี่


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง

เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ อาจจะมีความสามารถในการใช้ภาษาดี

เด็กที่ไม่เก่งด้านภาษา อาจจะมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ดี

เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ และภาษา อาจเป็นเลิศทางศิลปะ

เด็กที่ไอคิวปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางกีฬา

เด็กที่ไอคิวต่ำกว่าปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางดนตรี

เด็กที่ไอคิวสูง อาจเก่งหลายเรื่อง แต่ขาดทักษะทางสังคมที่ดี

เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ

ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมาย ได้เช่นกัน

multiple intelligent

ทฤษฎีพหุปัญญา

Theory of Multiple Intelligences

การจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าตรวจวัดไอคิว ก็อาจได้ผลเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น เพราะว่ายังมีความสามารถอีกหลายด้านที่ไม่สามารถวัดได้ เช่น เรื่องของความสามารถทางดนตรี กีฬา และศิลปะ เป็นต้น

ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยา อธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย โดยคิด “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป พหุปัญญา ตามแนวคิดนี้ ในปัจจุบันมีปัญญาอยู่ 8 ด้าน ดังนี้

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)

5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

ทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งมีหลายด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของมนุษย์แต่ละคน

ทฤษฎีนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้

1. แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน

3. ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน

 
ติดตามรายละเอียดปัญญาแต่ละด้านในบทความเต็ม » คลิ๊กที่นี่


 

น้องๆ ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง หรือเก่งเหมือนใคร

แต่ขอให้เก่งในเรื่องที่น้องถนัด และเก่งอย่างมีความสุข

Brain Smart - Heart Smile

brain smart - heart smile


 
 
 

สมาร์ทดีแคมป์

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร(FAX) 0-2981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556